Vi är fem pedagoger som alla har lång erfarenhet i barnomsorgen, och vi valde att öppna
en egen förskola för att vi ville ha:
Vi vill känna att vi hinner se och ge alla barn tid varje dag och kunna vara spontana i vårat
arbetssätt med till exempelt utflykter och dylikt.
Vi vet också att det finns ett behov av en förskola med utökade öppettider i Sundsvall för
alla som pusslar med obekväma arbetstider och försöker få ihop "vardagen".
Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan Lpfö98 (reviderad 2010) och de mål och riktlinjer som finns för barnomsorgen i Sundsvalls kommun.

Vi kommer att ha semesterstängt v 29-31.
Vi har 2 planeringsdagar/termin och då är förskolan stängd.

Varmt välkommen att besöka oss!