En förskoleplats på Stormlyktan kostar lika mycket som på en kommunal förskola.
Beräkna kostnaden här.